Documentació essencial en la compravenda d’habitatges: Què cal saber abans de signar el contracte

Abans de signar un contracte de compravenda d’habitatge, és fonamental tenir en compte certa documentació essencial i conèixer-ne alguns aspectes importants. A Arquitectura Residencial us oferim informació clau que heu de saber abans de signar el contracte.

 

Escriptura de propietat

És el document que acredita la titularitat de l’habitatge. Verifica que el venedor sigui el propietari legítim i que no hi hagi càrregues o gravàmens sobre la propietat. També és important revisar les condicions i les restriccions que puguin afectar l’ús de l’habitatge.

Nota simple registral

És un extracte del Registre de la Propietat que proporciona informació detallada sobre l’habitatge, com ara la descripció, els límits de la propietat, les càrregues, els drets i les limitacions que hi puguin existir. Demana una nota simple actualitzada per verificar la situació registral actual de l’habitatge.

Certificat d’eficiència energètica

A Espanya, és obligatori disposar d’aquest certificat per a la venda o el lloguer d’un habitatge. El certificat mostra la qualificació energètica de l’habitatge i el consum d’energia. Assegureu-vos de rebre una còpia del certificat.

Últims rebuts de pagament

Demana al venedor els darrers rebuts de pagament d’impostos municipals (IBI), comunitat de propietaris, subministraments (aigua, electricitat, gas) i altres despeses relacionades amb l’habitatge. Això et permetrà conèixer si hi ha deutes pendents associats a la propietat.

Llicències i permisos

Verifica que l’habitatge compti amb totes les llicències i els permisos necessaris, com ara la llicència d’ocupació o cèdula d’habitabilitat. Aquests documents asseguren que l’habitatge compleix els requisits legals i d’habitabilitat.

Contracte d’arres

Moltes vegades, se signa un contracte d’arres previ a la signatura de l’escriptura pública. Aquest contracte estableix les condicions de la compravenda, incloent-hi el preu, la forma de pagament, la data d’escripturació i les conseqüències en cas d’incompliment per alguna de les parts.

 

Sempre és recomanable comptar amb assessorament legal i fer una revisió exhaustiva de la documentació abans de signar qualsevol contracte de compravenda d’un habitatge, per la qual cosa l’assistència d’un advocat especialitzat en dret immobiliari et pot oferir més seguretat i protecció durant tot el procés.

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Skip to content