Valoració d'immobles online gratis

Quant val la teva casa?

Vols vendre la teva casa o has d'acceptar una herència?

Calcula el preu del teu pis amb un clic

La taxació automàtica serveix com a primera aproximació. El nostre algorisme realitza una taxació immobiliària a preu de mercat amb les dades de les darreres ofertes a la teva zona, tenint en compte a més les característiques que incloguis sobre l’habitatge, per a la valoració.

El preu es veu influït per les característiques de l’immoble, però també és rellevant l’oferta o l’inventari d’immobles en venda a cada moment. Si hi ha molta oferta, lògicament la competència és més gran, i els preus tendeixen a baixar. Si hi ha poca oferta, a una zona d’alta demanda com Barcelona, els preus pugen.

Els preus dels habitatges varien com hem dit depenent del Barri. A Barcelona, ​​els barris amb més preu per metre quadrat són Sant Gervasi, les Corts i l’Eixample. Dins dels barris, els preus també varien depenent del districte. Fins i tot de vegades creuar un carrer pot representar un canvi de preu rellevant.

Valoración d'habitatges a preu de mercat

Característiques més rellevants d'un habitatge per a la seva valoració

A Barcelona, ​​depenent del barri on es trobi la casa, el preu varia molt. El valor del terra on s’ubica l’immoble té una gran incidència en el preu. No només cal fixar-se en les característiques físiques del pis en qüestió. Aquestes són les característiques més rellevants a tenir en compte en la valoració.

Ubicació

La ubicació és part essencial del preu perquè determinarà la demanda. El valor del sòl és la part més important del preu dels immobles sobretot a les grans ciutats com Barcelona. No val el mateix un immoble situat al costat de passeig de Gràcia que al Poble Sec, per exemple…

Els serveis del barri també influeixen en el preu:

Col·legis, hospitals, transports públics, mercats i supermercats, parcs i zones verdes, etc. Tot influeix en la demanda. De vegades, la proximitat d’alguns serveis com ara un tanatori, un abocador, una discoteca, entre d’altres, poden fer que el preu d’immoble se’n vegi afectat.

La ubicació marca el preu de venda, i és un factor determinant en la decisió de compra, ja que la demanda en una bona ubicació és més estable i ens facilitarà la venda futura.

Antiguitat de l'edifici, zones comunes i conservació

La valoració varia segons la tipologia de l’habitatge. No té el mateix valor un habitatge unifamiliar a quatre vents amb piscina, que un adossat amb zona comunitària, sense jardí o un pis. A la valoració es té en compte la tipologia, les qualitats i l’estat de conservació. En cas d’adquirir un pis, és molt rellevant si l’immoble disposa d’ascensor o possibilitat d’instal·lar-lo.

Si l’habitatge pertany a una comunitat i aquesta disposa de serveis comuns, afectarà tant el preu de venda com les despeses de conservació i manteniment. Per exemple, una casa a quatre vents pot estar ubicada a un club de golf, que li dona un valor afegit. Un edifici plurifamiliar pot disposar de piscina, jardins, sala de festa, pista de tenis, porter, etc. Tot això aporta valor, però també representa una despesa addicional en quotes de comunitat.

Quan es tracta d‟un edifici plurifamiliar, es valoren també les qualitats de la construcció i l‟estat de conservació de l‟edifici. Amb la nova llei de l’edificació, els edificis amb antiguitat superior als 50 anys passen una inspecció tècnica, coneguda com a I.T.E. (INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI). I.T.E. (INSPECCIÓ TÈCNICA DEL EDIFICI).

Un arquitecte valora l’estat de l’estructura de l’edifici, l’accessibilitat, de totes les zones comunes i les instal·lacions. Per fer l’informe visiteu totes les zones comunes com hem dit i aproximadament un 80 % dels habitatges de l’edifici. Aquest informe indica les mesures a realitzar per al bon manteniment de l’edifici. En funció de les deficiències que es trobin, la comunitat de propietaris disposarà d’uns terminis per fer les obres indicades pel tècnic. Les deficiències greus s’hauran de corregir com més aviat millor (3-6 mesos) perquè la conselleria d’habitatge de la comunitat autònoma emeti llavors un certificat d’aptitud de l’edifici. Aquesta inspecció s’haurà de fer cada 10 anys.

L’accessibilitat de l’edifici és molt rellevant. Si aquest disposa d’ascensor i l’entrada està adaptada a minusvàlids o si, en canvi, no disposa d’ascensor i a més no hi ha manera d’instal·lar-ne un. A més, també s’haurà de considerar l’eficiència energètica de l’edifici, l’aïllament de façanes, si disposa de plaques solars, etc.

Superfície i distribució

El preu de l’immoble és directament proporcional a la superfície del mateix. També influeix si aquest disposa d’annexos com a places d’aparcament o trasters

El nombre dhabitatges i banys i lavabos és rellevant en la valoració. Per a la valoració i comparació amb testimonis es té en compte el nombre de dormitoris de què disposa l’immoble. En general, per a la mateixa superfície se sol valorar més un immoble amb diversos dormitoris que un Loft o un espai diàfan. D’altra banda, immobles amb espais desaprofitats com passadissos tenen menys valor.

Així, per a una mateixa superfície, té més valor un immoble amb 3 dormitoris i dos banys, que la mateixa superfície amb només 2 dormitoris i un bany, per exemple.

Qualitats i acabats

Una bona valoració tindrà en compte quan es va fer la reforma i les qualitats dels acabats. Lògicament, si el pis està d’origen, el preu no serà el mateix que d’una obra nova o un habitatge on se li ha practicat una reforma integral.

La qualitat dels acabats també pot marcar una certa diferència en el preu d’un immoble, així com la seva eficiència energètica. Una bona valoració tindrà en compte quan es va fer la reforma i les qualitats dels acabats. Lògicament, si el pis està d’origen, el preu no serà el mateix que una obra nova o un pis que es va reformar fa un any.

Avui dia, els clients són més exigents i tenen en compte el consum energètic i les emissions de l’immoble. Des de la comunitat Europea es va regular que per posar a la venda un edifici era necessari tenir un certificat d’eficiència energètica. Aquest emès per un tècnic competent, arquitecte o enginyer, mostrarà el consum denergia.

Exterior o interior, amb terrassa o balcó

En general, els clients valoren més els habitatges amb jardí, balcó i terrassa. Els pisos exteriors i amb vistes clares i molta llum, són més demandats que els interiors.

Alçada, vistes i orientació

En general, els habitatges alts, orientats sud, són els més valorats. Sempre que tinguin ascensor. Així doncs, els habitatges costat muntanya, orientades al sud a Barcelona són més valuoses. Si a més tenen vistes clares i són lluminoses, encara més.

Renovat, a estrenar, sense reformar.

Tot i que hi ha clients per a tots els gustos, un immoble d´obra nova o totalment reformat està molt més valorat. Quan la reforma ja té molts anys, de vegades gairebé ni es té en compte i el pis perd força valor.

Eficiència energètica

Cada cop és més rellevant en el preu de l’immoble. Els clients són més exigents i tenen en compte el consum energètic i les emissions de limmoble. Des de la comunitat europea la normativa obliga a disposar d‟un certificat d‟eficiència energètica per vendre un immoble. Aquest certificat emès per un tècnic competent, arquitecte o enginyer, mostrarà el consum d’energia. Es valora el tipus de calefacció i les finestres de què disposa l’immoble. Com estan orientades. El tipus de finestres, si són de càmera o no. PVC, fusta o alumini. A més, en el futur, la normativa obligarà a disposar d’una qualificació energètica mínima per poder vendre.

Per tenir el valor definitiu s’han de tenir en compte tots els factors, no només les característiques, també els preus de tancament de les darreres vendes d’habitatges similars a la teva, i l’estoc actual d’immobles a la venda a la zona. També és rellevant la demanda actual. Per això és interessant saber quants immobles similars s’estan venent al mes al teu barri i quantes unitats es troben a la venda.

A més, hi ha casos especials com els habitatges singulars, habitatges que es venen arrendats o els habitatges que disposen de llicència turística que mereixen una valoració específica.

Si decideixes vendre casa seva o necessites una taxació per acceptar una herència davant de notari, no dubtis a contactar amb nosaltres. Un dels nostres professionals immobiliaris visitarà l’immoble per fer una taxació amb tota la informació precisa. T’ajudem a fixar el preu de venda adequat. El preu és un dels factors més rellevants per tenir èxit a l’operació.

logo aicat

Compare listings

Compare
Obrir el chat
Scan the code
Arquitectura Residencial
Hola 👋
En què et podem ajudar?
Skip to content