Invertir en habitatges: ¿Compro un immoble llogat?

Comprar un immoble llogat pot ser una opció interessant per a aquells que busquen invertir al mercat immobiliari. Abans de prendre aquesta decisió, però, és important considerar diversos aspectes clau. A Arquitectura Residencial us oferim informació rellevant per ajudar-vos a avaluar si invertir en un immoble llogat és adequat per a tu.

 

Rendibilitat

En primer lloc, cal analitzar la rendibilitat que pot obtenir a través del lloguer de l’immoble. Calculeu el rendiment brut i net esperat, tenint en compte els ingressos per lloguer i les despeses associades, com impostos, manteniment, assegurances i possibles espais de temps on no es llogui. Realitzeu un estudi de mercat per determinar el lloguer mitjà a la zona i avalueu si el rendiment potencial és atractiu en comparació amb altres opcions d’inversió. La compra d’un immoble ja llogat ofereix l’avantatge d’evitar els temps d’espera fins que hi hagi un llogater adequat. Tot i això, s’haurà de valorar la solvència de l’arrendatari. Si és un negoci, es poden demanar comptes anuals, i si es tracta d’un habitatge arrendat, sempre podem demanar informes de solvència del llogater

 

Localització

La ubicació de limmoble és fonamental. Trieu una zona amb demanda de lloguer, propera a serveis i transports públics. La ubicació influeix en l’ocupació, la rendibilitat i la possible revaloració de l’immoble a llarg termini. Els habitatges de lloguer a Barcelona tenen una demanda molt elevada a causa de l‟escassetat d‟oferta. Tots els barris poden ser interessants, si bé els barris més cèntrics com Eixample, Les Corts o Sant Gervasi ofereixen més estabilitat de preus.

 

Estabilitat del mercat de lloguer

Investigueu l’estabilitat del mercat de lloguer a la zona. Hi ha demanda constant? Hi ha factors que puguin afectar l’ocupació o els preus de lloguer en el futur? En el cas del lloguer de locals comercials i oficines a Barcelona, ​​cal tenir en compte la ubicació. Els principals eixos comercials són els de més demanda, i preus més elevats. Poden oferir menor rendibilitat, però sens dubte les plusvàlues en el moment de la venda poden ser més grans.

 

Manteniment i gestió

Considereu els costos de manteniment i reparacions necessàries per mantenir la propietat en bon estat. A més, decideix si gestionarà vostè mateix el lloguer o contractarà una empresa dadministració immobiliària. La gestió del lloguer pot requerir temps i esforç, per això és important avaluar si està disposat a assumir aquesta responsabilitat o si prefereix externalitzar-la.

 

Riscos i liquiditat

Tingueu en compte que la inversió immobiliària comporta certs riscos, com la possibilitat d’impagament dels llogaters, fluctuacions en els preus de lloguer i dificultats per trobar nous llogaters. Així mateix, ha de considerar que els immobles no són tan líquids com altres tipus d’inversions i pot trigar temps a vendre la propietat si vols liquidar la teva inversió.

Recordeu que invertir en un immoble llogat requereix una anàlisi detallada i una avaluació adequada dels seus objectius financers, tolerància al risc i capacitat de gestió. Abans de prendre qualsevol decisió, és recomanable consultar experts immobiliaris per obtenir un assessorament personalitzat en funció dels seus objectius. No dubti en contactar amb els nostres agents per a més informació.

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Skip to content